Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo (kliento) abipuses teises, pareigas ir atsakomybę, taikomą perkant prekes internetu www.sveikadienis.lt

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra privalomas teisinis dokumentas abiem šalims, jame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos galimos sąlygos susijusios su prekių pirkimu/pardavimu elektroninėje parduotuvėje– sveikadienis.lt.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje sveikadienis.lt

1.4 Pardavėjas: Alvydas Strigūnas, D. Poškos g. 88, Žemalės k., Šerkšnėnų sen., LT-89416, Mažeikių raj.,Telefono nr.: +370 (673) 86 667, El. paštas: info@sveikadienis.lt

Individualios veiklos paž. nr. 578016, PVM kodas LT100002505310

1.5 Pirkėjas – asmuo, kuris interneto parduotuvėje lankosi kaip potencialus arba nebe pirmą kartą apsilankantis bei perkantis klientas.

2. Asmens duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje Sveikadienis.lt yra renkama:

- apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

- išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

- įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

- gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes sveikadienis.lt internetiniame puslapyje Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių Taisyklių numatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir paslaugas Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1 Pirkėjas, pirkdamas prekes sveikadienis.lt  įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje – sveikadienis.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2. Užsiregistravęs arba pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje sveikadienis.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidingi ar neteisingi.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes ir paslaugas per nurodytą laikotarpį.

4.5 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

5. Pardavėjo teisės

5.1 Pirkėjui bandant pakenkti svetainės sveikadienis.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis sveikadienis.lt elektronine parduotuve.

5.2 Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar nutraukti teikiamas paslaugas esančias sveikadienis.lt svetainėje.

5.3 Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

6.2 Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką ir Taisyklių 2 punkte nurodytomis nuostatomis.

6.3  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ar numatytu paslaugos pristatymo būdu. 

7. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

7.1 Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka norimas įsigyti prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

7.2 Atsiskaityti galima naudojantis paysera,  Seb, Swed, Luminor, Šiaulių, Citadele, Revolut, Urbo bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

7.3 Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas Elektroninėje parduotuvėje.

8. Rinkodara ir informacija

8.1 Pardavėjas savo nuožiūra nustato akcijas el. parduotuvėje.

8.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas ar  jas panaikinti.

8.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, asmenims, kurie yra davę sutikimą gauti šią informaciją.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

8.5 Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2 Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.